“Тайната на Баргун – хроника на едно неразкрито убийство” (Швейцария, 2014, Гиери Венцин, 25’)

Една сутрин към девет часа няколко ловци чуват изстрел в ловния район Баргун. Малко по-късно те намират Венанци Камениш да лежи мъртъв на земята. Кой е произвел фаталния изстрел? Дали това е нещастен случай, или убийство? Това не е ясно и до днес. Във филмовата хроника “Тайната на Баргун” Гиери Венцин реконструира последните часове на жертвата и показва какво е направено за разкриването на случая, както и защо обстоятелствата около смъртта на Венанци Камениш си остават неизяснени. Режисьорът дава думата на местни жители, но преди всичко на децата на Камениш, които и до днес не знаят какво се е случило с баща им на 10 септември 1984 година. Българска премиера.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search