“Стремеж към Памир” (Франция, 2016, Бриан Мате, Морган Моншо, Сифе Вера, 52`)

В най-затънтените кътчета на Памир в Таджикистан, близо до границата с Афганистан, трима приятели тестват велосипеди изработени частично от... бамбук. Освен това изкачват тамошни петтхилядници и се срещат с местни хора, които искат да запазят и да увековечат местната култура и с които намират много допирни точки. И по време на цялото пътешествие от родните си домове до снежните върхове на Памир не спират да размишляват върху отговорността за своите действия. https://www.youtube.com/watch?v=34423nbdpnw
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search