Среща с Алексей Жалов и Стефан Цонев по повод 40-годишнината от уникалния медицински експеримент за престой на хора в изолирана среда

40-годишнината от уникалния медицински експеримент за престой на хора в изолирана среда, в чиито рамки двамата прекарват без контакт с външния свят 62 дни (от 18 септември до 19 ноември 1977 г.) в пещерата Десни сухи печ, намираща на около 2 км в югоизточна посока от селото Долни Лом, община Чупрене, Видинска област.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search