“След края на света” (България, 2017, Живко Константинов, 18’)

Пътешествие към края на света. Една история за Антарктика – за проучванията, откритията и за силата на човешкия дух. Да тръгваме! Продуцент: Мария Цекова
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search