“Шуну, който ще дойде” (Русия, 2011, Салават Юзеев, 42’)

Това е последният филм от серията “От Валдай до Алтай”, чиято цел е да покажe културното и природното многообразие на Руската федерация и да запознаe зрителя с нейните малки народи. В случая – с тези на Алтай. За 40 минути се пренасяме на хиляди километри от дома, за да се срещнем с изключителни пейзажи и съвършено различна от нашата култура. Приближаваме се до чергарите, които прехвърлят стадата си от пасище на пасище, до религиозните практики и начина на живот на тамошните шамани, до фолклора, музикалната култура, загадъчните паметници и наскалната живопис на древните тюрки и алтайци. Всичко това оставя незабравими впечатления.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search