“Северната гладна степ” (Великобритания, Казахстан, 2015, Матю Травър, 17’)

Английският пътешественик и изследовател Джейми Медисън с двама спътници предприема опит за прекосяване на пустинята Бетпак Дала, позната също като Северната гладна степ, разположена в Южноказахстанската и Жамбилската област, между реките Саръ Су и Чу и езерото Балхаш. Премиера за България.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search