“Северната гладна степ” (Великобритания, Казахстан, 2015, Матю Травър, 17’)

Английският пътешественик и изследовател Джейми Медисън с двама спътници предприема опит за прекосяване на пустинята Бетпак Дала, позната също като Северната гладна степ, разположена в Южноказахстанската и Жамбилската област, между реките Саръ Су и Чу и езерото Балхаш. Премиера за България.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.