“Проектът “RESEt” – един клас в Свалбард” (Италия, 2017, Алберто Батоки, 52’)

Учител по естествознание предлага приключение на класа си – пътуване до архипелага Свалбард (Шпицберген), отвъд Северния полярен кръг. Така се ражда проектът “Research and Education Svalbard Experience” (RESEt), който донася на участвалите в него искрено удивление и истинско удовлетворение от проучванията на най-северните постоянно обитавани от хора земи.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.