“Призракът на планините” (Италия, 2016, Фредерик Волф Теглхус, Анализа Брамбиля, 45’)

През 2013 г. рейнджър от националния парк “Силикем” в Североизточна Монголия открива следи на неуловимия снежен леопард (или снежен барс). Монголските власти решават да започнат мащабно проучване, за да бъде установен броят на редките животни. Поканени са биолозите Расмус и Франческо, с опит във фотографирането на диви животни в естествената им среда. Те инсталират 50 камери и започват изследване на следите по снега. Двамата живеят с рейнджърите и семействата на овчари от района, които им осигуряват подслон. Това им позволява да се запознаят с бита им и с начина им на мислене. И за сетен път да стигнат до извода, че опазването на дивата природа зависи единствено от хората. https://www.youtube.com/watch?v=b6xTvsjuxxE
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search