Презентация на Петер Хабелер (Австрия) – алпинист

Петер Хабелер е една от най-големите фигури в историята на световния алпинизъм, участник в първото изкачване на Еверест без употреба на кислород на 8 май 1978 г. заедно с Райнхолд Меснер, което поставя началото на нова ера в човешкото общуване с най-високите планини на Земята, със смайващ актив от зимни и летни изкачвания и премиери в Алпите и Доломитите. А през лятото на миналата година, вече на 74 години, Петер смая всички, изкачвайки отново северната стена на Айгер. Негов партньор бе по-младият с близо половин век от него Давид Лама.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search