Презентация на Николай Йотов

В рубриката “Незабравимите пътешественици” Николай Йотов ще представи две ярки фигури. Първата е забележителният български мореплавател и родоначалник на яхтинга и ветроходството в България – капитан Асен Дремджиев (25 октомври 1928 г., Варна-5 август 2014 г., Варна). Той е и даровит журналист, писател, пропагандатор на морската идея, на ветроходството и на морските професии. Една от неговите сентенции гласи: “Морето не търпи следи по себе си; няма останали стъпки, пътечки, пътища и човешки творения. Вълните са еднократни, единствени и неповторими”. Втората е Стамен Станимиров (5 юни 1953 г.-16 юни 2015 г.). Преминал бе много от най-трудните маршрути в нашите планини, за да запише след това в актива си северните стени на Айгер, Матерхорн, Гранд Жорас и Пти Дрю в Алпите, смятани и до ден днешен за най-големи предивикателства. В Кавказ бе преодолял северната стена на пик Шчуровски и три пъти бе стъпвал на Елбрус. От четири посещения в Памир имаше осем изкачвания на тамошните осемхилядници. През 1989 г. прибави към тях и Кан Тенгри (6995 м) в Тян-Шан и стана носител на изключително престижното звание “Снежен барс”. Стамен бе участник в експедицията на Еверест през 1984 г. Стигна до 8120 м и участва в изграждането на лагер 5, играейки важна роля за първия български успех на най-високия връх в света.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search