Презентация на Малгожата Войтачка (Полша)

Първата полякиня и седмата жена в света, стигнала соло до Южния полюс Малгожата Войтачка (Małgorzata Wojtaczka, родена през 1965 г. във Вроцлав) е полска ветроходка, пещернячка и участничка в полярни експедиции. Тя е първата полякиня, стигнала соло и без никаква странична помощ до Южия полюс на 25 януари 2017 г.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search