Презентация на Карлалберто “Кала” Чименти (Италия)

Карлалберто Чименти - алпинист, ски-алпинист, планински гид, първият човек в света, изкачил петте най-високи върха на някогашния Съветски съюз, носещи изключително престижното звание “Снежен барс”, и осъществил спускания със ски от тях. //banskofilmfest.com/bff-stars-2016-carlalberto-cimenti-italy/
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search