Презентация на Йохен Хемлеб (Германия)

Йохен Хемблеб е специалист по най-големите хималайски загадки. От 1998 г. започва създаването на “Архив на Еверест” за историята на алпинизма по склоновете на върха и за загадката около Джордж Лей Мелъри и Андрю Ървин, притежавайки в момента най-голямата частна сбирка от документи и материали на тази тема. През 1999 г. е един от инциаторите и участник в експедицията на Еверест, която си поставя за цел да изясни каква е била съдбата на Мелъри и Ървин (“Mallory & Irvine Research Expedition”). През 2006 г. е инициатор и участник в австрийско-немската експедиция на Броуд пик и Чоголиза “По следите на легендарния Херман Бул” (“On the traces of mountaineering legend Hermann Buhl”). По-късно е един от създателите (като научен консултант, сценарист, редактор) на документалния филм “Първият на Еверест” (Австрия, 2010, Гералд Салмина, 99'/ “Erster auf dem Everest”/ “First on Everest”, Austria, 2010, Gerald Salmina, 99' и др.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search