Презентация на Иван Кожухаров

Иван започва да се катери на 15 години. И бързо стига до елита на българския алпинизъм. На прага на голямата му кариера в планините по света, на 1 август 1990 г., при изкачване на Пти Дрю във Френските Алпи, попада в обсега на голямо скално срутване и получава тежки контузии. Лекарите във Франция не дават големи надежди. Хеликоптерът продължава към Женева. След десет години и десет операции Иван започва да участва в изкачвания и в полети с параплан – винаги заедно със и благодарение на приятелите си. Във всекидневния си живот Иван Кожухаров работи в сферата на финансите. Владее четири езика – френски, немски, английски и руски. На всички говори тихо, почти шепнешком. Но казва, че не е нужно да си викаме, за да се чуем. А също, че сам по себе си животът няма особено голям смисъл. Ние сме тези, които трябва да открием смисъла на своето съществуване и да го изпълним с ценности и съдържание. И че в огромна степен това зависи единствено от нас самите.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search