Презентация на Иф Балю (Франция)

Иф Балю - “Човекът, който знае всичко за алпинизма”, е роден на 4 февруари 1943 г. По образование и по професия е инженер, доктор на науките, директор на комуникациите в Комисариата по атомна енергия на Република Франция. Но по душа и по призвание е планинар, алпинист, писател, специализиран в историята на алпинизма. Съветник е по въпросите, свързани с планините към френското Министерство на младежта и спорта. Притежава най-големите в света частни колекции от документи, материали, фотографии (в това число изключително ценни плаки от началото на планинарската фотография) по историята на планинарството и алпинизма. Писателският му актив е изумителен – над 20 книги с изключително разнообразна тематика.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search