Презентация на Иф Балю (Франция)

Иф Балю - “Човекът, който знае всичко за алпинизма”, е роден на 4 февруари 1943 г. По образование и по професия е инженер, доктор на науките, директор на комуникациите в Комисариата по атомна енергия на Република Франция. Но по душа и по призвание е планинар, алпинист, писател, специализиран в историята на алпинизма. Съветник е по въпросите, свързани с планините към френското Министерство на младежта и спорта. Притежава най-големите в света частни колекции от документи, материали, фотографии (в това число изключително ценни плаки от началото на планинарската фотография) по историята на планинарството и алпинизма. Писателският му актив е изумителен – над 20 книги с изключително разнообразна тематика.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.