Презентация на Герлинде Калтенбрунер (Австрия) – алпинистка

Първата жена, изкачила всичките 14 главни осемхилядника на Земята без кислород. Носителка на редица, най-важни от които са: Планинарската награда на името на Крал Албер (2010 г.), “Алпинист на годината” на Алпийския клуб в Мюнхен (2010 г.), Златен почетен знак за заслуги към Република Австрия (2011 г.), “Изследовател на годината” на Националното географско дружество (2012 г.).
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search