Презентация на Боян Петров (България) “10×8000 – по пътя към Хималайската корона“ – алпинист

През 2016 г. изкачва Анапурна (8091 м), Макалу (8463 м), Нанга Парбат (8126 м), а през 2017-та – Гашербрум-2 (8035 м) и Дхаулагири (8167 м). Вече има 10 главни осемхилядника в актива си. Целта му е да стане първият българин, стъпил на всичките 14 върха над 8000 м и 20-тият човек в света направил това без употреба на кислород.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search