Презентация на алпинистите от Банско

Презентация на алпинистите и планинарите от Банско Михаил Кадев, Александър Весков, Борис Колчагов, Михаил Климов, Благовест Обецанов, Иван Бориков, Венцислав Черешаров, Костадин Русков, Цветомир Джолев, Младен Въчков, Никола Калистрин, Георги Гюмов, Стефан Златков, Яница Златева, Емилия Драгосинова и Дани Кадева, които това лято бяха в Алпите. Те ще разкажат за изкачванията си на Брайтхорн (4164 м) и Метелнхорн (3406 м) в Пенинските Алпи и на първенеца на Словения Триглав (2864 м) в Юлийските Алпи, а така също за тържествата в Цермат по случай 150-тата годишнина от първото изкачване на Матерхорн и “Златния век” в историята на алпинизма.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search