Представяне на Александър Стрезов (1942-2006 г.), една от най-ярките фигури в българската спелеология, по случай 75 годишнината от рождението му, прожекция на филма на Милан Огнянов “Духлата”.

Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search