“Последният земеделец от Касти” (Швейцария, 2016, Каспер Ника, 28’)

Касти е малко планинско село в Шамсерберг с 20 жители. Всички живели в него са изкарвали прехраната си от земята и животните, които хранят района, живеещ от селското стопанство. Но всичко се променя през 2016 г, когато последният селски стопанин – 82-годишният Доминиг Долф, спира да работи. А какво ще стане, когато си отиде и последният земеделски производител? Това е съдбата на все повече и повече села, дори в Граубюнден. Какво означава това, щом става въпрос за дълбока структурна промяна, а не просто за абстрактен въпрос на дискусия? Каспер Ника, който е от същото село, се мъчи да намери отговор.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search