Пещерен workshop „Проникване в пещера“, Алексей Жалов, Георги Влайков

Алексей Жалов, водещ спелеолог и изследовател на световна величина, откривател на множество пещери по света, организатор на пещерни експедиции. В пещерата „Спропадналото“ могат да се срещнат различни по големина и цвят сталактити и сталагмити, а така също и прилепи. Пътешествието из пещерата не изисква особени усилия и специална екипировка. В рамките на подземното приключение децата ще могат да научат повече за тайните на пещерите. заниманието включва 15мин. Беседа и 45мин. Проникване в пещерния лабиринт.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search