Пещерен workshop „Проникване в пещера“, Алексей Жалов, Георги Влайков

Алексей Жалов, водещ спелеолог и изследовател на световна величина, откривател на множество пещери по света, организатор на пещерни експедиции. В пещерата „Спропадналото“ могат да се срещнат различни по големина и цвят сталактити и сталагмити, а така също и прилепи. Пътешествието из пещерата не изисква особени усилия и специална екипировка. В рамките на подземното приключение децата ще могат да научат повече за тайните на пещерите. заниманието включва 15мин. Беседа и 45мин. Проникване в пещерния лабиринт.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.