“Пътят 600 Ком-Емине”

Първото скоростно преминаване на най-дългия туристически маршрут в България Ком-Емине (600 км) от жена (5 дни, 22 часа и 55 мин) – и това е Антония Григорова.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.