“Пътят 600 Ком-Емине”

Първото скоростно преминаване на най-дългия туристически маршрут в България Ком-Емине (600 км) от жена (5 дни, 22 часа и 55 мин) – и това е Антония Григорова.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search