“Път нагоре” (Чехия, 2015, Давид Чалек, 100’)

Биографичен филм за първия чешки алпинист, стъпил на всичките 14 главни осемхилядника на Земята – Радек Ярош. Но това не е само разказ за изкачванията на алпиниста, а и за чувствата и вълнения на неговото семейство, което се опитва да се справи със своите опасения и страхове, правейки – отчаяни понякога – опити да разбере и да се примири с неговото увлечение. В по-широк план това е опит за по-дълбоко вглеждане в човешките способности за преодоляване на екстремно трудни препятствия не само във физически смисъл. Радек Ярош казва: “Снимахме на места, където организмът получава само една трета от необходимия му кислород и където мнозина биха били изплашени до смърт. Но това не е екшън или поредица от красиви кадри, а кинодокумент за моите съмнения, терзания, проблеми и радости”. https://vimeo.com/144891115
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search