“Отвъд границата – историята на Еторе Кастильони” (Италия, Швейцария, 2017, Андреа Адзети, Федерико Маса, 66’)

Опит да бъде разказана историята на алпиниста Еторe Кастильони (1908-1944) на базата на неговия дневник. Младо момче от добро семейство, непокорен самотник, любител на живописта и музиката, лейтенант от армията, а после – партизанин, превеждащ нелегално бежанци и евреи през границата между Италия и Швейцария. Неговият дневник завършва през март 1944 г. След поредното влизане в Швейцария с фалшива самоличност, той е арестуван в Малоя (Гризон). Дрехите и ботушите му са конфискувани и е заключен в стаята на един хотел. През нощта, използвайки алпинистките си умения, бяга през прозореца. И се оказва на ледника Форно само с едно одеало... Какво го е накарало на опита това невъзможно бягство? По-дълбокият смисъл на постъпката му кореспондира с романтичната идея за алпинизъм и за необходимостта от абсолютна свобода.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.