“Отвъд границата – историята на Еторе Кастильони” (Италия, Швейцария, 2017, Андреа Адзети, Федерико Маса, 66’)

Опит да бъде разказана историята на алпиниста Еторe Кастильони (1908-1944) на базата на неговия дневник. Младо момче от добро семейство, непокорен самотник, любител на живописта и музиката, лейтенант от армията, а после – партизанин, превеждащ нелегално бежанци и евреи през границата между Италия и Швейцария. Неговият дневник завършва през март 1944 г. След поредното влизане в Швейцария с фалшива самоличност, той е арестуван в Малоя (Гризон). Дрехите и ботушите му са конфискувани и е заключен в стаята на един хотел. През нощта, използвайки алпинистките си умения, бяга през прозореца. И се оказва на ледника Форно само с едно одеало... Какво го е накарало на опита това невъзможно бягство? По-дълбокият смисъл на постъпката му кореспондира с романтичната идея за алпинизъм и за необходимостта от абсолютна свобода.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search