Откриване на изложбите

1. „МИСИЯ ПЪТЕШЕСТВЕНИК - Люба Кутинчева (1910 – 1998)“ – фотоси и документи, със съдействието на Държавна агенция „Архиви“; 2. "Националните паркове - най-хубавата Американска идея" - Пътуваща изложба, посветена на 100 -годишнината от създаването на Управление Национални Паркове в САЩ - колекция от фотографии на Бони Кунева Лавина и Стефан Хаджианастасов 3. “Солни пещери в Иран“, Георги Влайков - фотоизложба; 4. „Погледни планината“, Добрин Минков - фотоизложба, 5. „Моето лято в природата“ - рисунки на децата от училищата в Банско и Добринище; 6. „Не всичко е алпинизъм“, Тако Младенов - фотоизложба; 7. „По следите на отминалото време“ - фотоизложба на сдружението "Николай Проев"; 8. „Пещерите и ние“, Сашо Попов - фотоизложба; Балкански Спелеоложки Съюз, БПД/Българско Пещерно Дружество и СК Приста – Русе; 9. "25-та юбилейна антарктическа експедиция" - фотоизложба
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search