Откриване на изложбите

1. “Terra Australis Incognita/Непознатата Южна Земя“, изложба-карти, история на картографията на Антарктида – изложбата е проект на Българския антарктически инситут. 2. „MY(EYES)-LAND”, автор Симеон Паторозлиев – фотоизложба; 3. „Любим сезон в планината“ - рисунки на децата от училищата в Банско и Добринище; 4. „С любов към планината“, живопис, автор Елисавета Мирчева; 5. „По следите на отминалото време“ - фотоизложба на сдружението "Николай Проев"; 6. „Балканска спелео фото изложба "We And Caves 2017"/"Пещерите и ние 2017", Сашо Попов - фотоизложба; Балкански Спелеоложки Съюз, Българско Пещерно Дружество и СК Приста – Русе; 7. „Полските ски до 1918г.“, ретро изложба от Музея на Татрите в Закопане:
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search