Откриване на изложбите

1. “Terra Australis Incognita/Непознатата Южна Земя“, изложба-карти, история на картографията на Антарктида – изложбата е проект на Българския антарктически инситут. 2. „MY(EYES)-LAND”, автор Симеон Паторозлиев – фотоизложба; 3. „Любим сезон в планината“ - рисунки на децата от училищата в Банско и Добринище; 4. „С любов към планината“, живопис, автор Елисавета Мирчева; 5. „По следите на отминалото време“ - фотоизложба на сдружението "Николай Проев"; 6. „Балканска спелео фото изложба "We And Caves 2017"/"Пещерите и ние 2017", Сашо Попов - фотоизложба; Балкански Спелеоложки Съюз, Българско Пещерно Дружество и СК Приста – Русе; 7. „Полските ски до 1918г.“, ретро изложба от Музея на Татрите в Закопане:
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.