“Отгоре и отдолу – анаконди и кондори” (Великобритания, 2015, Джон Спайк Грийн и екип, 37’)

Две коренно различни първи спускания с каяци в Перу – по една река в джунглата, и по друга в див и пустинен каньон. https://vimeo.com/149232696
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search