“Отдаденост” (Великобритания, 2016, Coldhouse Collective, 5’)

Либи Питър е една от най-уважаваните алпинистки в Обединеното Кралство, с дългогодишен опит като инструктор и треньор, от изкачвания и експедиции по целия свят. Във филма тя разсъждава как – съвсем неволно – катеренето е осмислило живота й и е променило посоката му.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search