“Отдаденост” (Великобритания, 2016, Coldhouse Collective, 5’)

Либи Питър е една от най-уважаваните алпинистки в Обединеното Кралство, с дългогодишен опит като инструктор и треньор, от изкачвания и експедиции по целия свят. Във филма тя разсъждава как – съвсем неволно – катеренето е осмислило живота й и е променило посоката му.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.