“От Вълшебната гора към гората на действието” (Швейцария, 2014, Петра Ротмунд, 25’)

Преди петнайсет години един швейцарски катерач открива гнайсови блокове в гората недалеч от село Аусерферера. Той ги почиства заедно с приятелите си и пред очите им се разкриват стотици линии за боулдър-катерене – по онова време най-трудните в целия свят. Вълшебната гора, както те наричат своя рай, се превръща в един от най-известните обекти за боулдъринг в света. Филмът показва очарованието на този вид катерене, а също и какво е трябвало да бъде направено, за да бъде предотвратено закриването на зоната. Българска премиера.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search