„Оловни градини” (Перу, Италия, Испания, 2016, Алесандро Пуньо, 73’)

Надморска височина 4000 метра в Перуанските Анди. Там, където доскоро кротко са пасели ламите, започват да се появяват кафяви извори. Учителката и учениците й взимат проби от мътната течност, за да ги изследват в училищната лаборатория. И установяват, че те съдъжат олово. А там, където има олово, няма живот. Кой ще им повярва? А и оцеляването на хората от племето уайуай зависи от оловната мина. И докато един миньор е свидетел на всичките застрашаващи живота му фактори, но предпочита да си мълчи, неговата малка дъщеря дълбоко вярва, че един нещата ще се променят...
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search