“Ние сме едно семейство – португалци в Горен Енгадин” (Швейцария, 2015, Рюди Брудерер, 26’)

Преди 25 г. в Замедан е основан футболният клуб “Лузитануш”. Първоначално това били няколко запалени по футбола португалци, които се събирали да поиграят след работа. Днес “Лузитануш” от Замедан е нещо много важно за португалците в долината не само от спортна, но и от културна и обществена гледнаточка. В Горен Енгадин почти всеки осми жител има португалски корени. Силният прираст в последното десетилетие е особено предизвикателство за властите и училищата. В Понтрезина, където всеки трети ученик произхожда от Португалия, се виждат размерите на интеграцията. Двуезичното немско-романско селско училище е образец за приобщаването на чуждоговорящите деца. Филмът “Nós somos todos uma família” (“Всички ние сме едно семейство”) показва моменти от всекидневието на португалската общност и се занимава с въпроса за интеграцията.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search