“Непознатият Киргизстан” (България, 2017, Ладислав Цветков, 15’)

Българското пещерно дружество, съвместно с колеги от Киргизстан, организира международна спелеоложка експедиция с участници от Румъния, Сърбия, САЩ в Памиро-Алайският планински масив на Киргизстан. Филмът представя хода на проучванията в контекста на природата и културата на далечната азиатска страна. Среща с режисьора на филма Ладислав Цветков от БТВ.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.