“Най-високата точка – там, където са родени облаците”, Италия, Еквадор, 2015, Паоло Чирели)

През декември 2014 г. италианският бегач на свръхдълги разстояния Паоло Вентурини си поставя за цел да постави световен рекорд, стигайки с бягане до вулкана Чимборасо (6268 м, най-отдалечената точка на земната повърхност от центъра на Земята) след старт от град Гуаякил на морското равнище. Това са 241 километра без употреба на кислороден апарат и без никаква медицинска помощ в случай на заболяване от планинска болест. Предизвикателството заслужено си спечелва името “Най-високата точка”. Българска премиера на филма.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search