“На фронтовата линия в Доломитите” (Германия, Италия, 2016, Роб Фалсети, Сара Маино, Ана Вуковаяц, 43’)

Някъде в бъдещето светът отново е във война. Група млади музиканти е заловенa в средата на нощта и доведена под конвой до военна крепост на фронтовата линия в планината. Щом пристигат, те усещат, че има нещо странно в крепостта, която се оказва място на среща, която може да промени хода на човешката история. “На фронтовата линия в Доломитите” е рок-опера, записана на живо по време на спектакъла във Форте Досачо, Доломитите. Това е и извинение за всички войни – в миналото, настоящето, а и в бъдещето – и химн на мира!
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search