“Мястото, което не съществува“ (Холандия, 2014, Сузане Опстал, 27’)

Къде може да бъде намерен смисълът на живота? По най-високите върхове в света? Или още по-високо – на безлюдна планета, от която не можеш да избягаш? А може би в най-дълбоката тъга от следите от разрушение, които няма да бъдат заличени никога? Филмът е опит да покаже търсенията на различни хора и неизменно води до въпроса: “Колко далеко искаш да стигнеш?”
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search