“Ловът на лисици – който не го прави, не може да го разбере” (Швейцария, 2016, Бертила Джиоси, 26’)

Късно вечер. Стаята е уютно топла, но той взима оръжието и излиза в нощта, за да отиде до поста и да чака. Норберт Винценс от Зедрун е ловец от 50 години. За Банадет Балтермия от Залуф това е първата година. Постът му е малка колиба. Старият ловец стреля от конюшнята. Ловът изисква не само търпение, но и издръжливост. Всяка вечер трябва да се поставя примамка. А щом лисицата е убита, трябва да се одере кожата й – нещо, което не е за всеки. Въпреки всичко двамата ловци са много въодушевени. Това е страст, която не всеки може да си представи.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search