“Кял-келе” (Русия, 2014, Елена Порошина, 19’)

“Кял-келе в превод от мансийски (езика на народа манси) означава малка къщичка в гората. А в нея живее един мъничък човек – последният мансиец”. Сигурно така ще започва приказката за вишерските мансийци, когато за тях остане само споменът” – с тъга пише авторката на филма... - Диплом “За внимание към съдбата на малките народи на Русия” от Шестия общоруски фестивал на екологич1ния фолм “Меридиан на надеждата”, Санкт Петербург, 2015 г., - участие в Международния фестивал на документалния и антрополическия филм в Пярну Естония), 2016 г., Фестивала на студентски и дебютни филми “Света Ана” в Москва, 2016 г., Международния фестивал за студенстски филми и художествена фотография “Златната петорка”, Химки (Русия), 2015 г., Международния фестивал на туристическия филм в Магас (Република Ингушетия), 2015 г., Международния фестивал на мюсюлманското кино в Казан (Татарстан), 2015 г., Международния студентски фестивал на антропологическия филм в Екатеринбург (Русия), 2015 г. https://vimeo.com/49691142
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search