“Kонската сила” (Швейцария, 2015, Арнолд Раух, 26’)

Работата е като реликт от отминало столетие, тиха и все пак енергична. Конете са като дошли от друг свят. С огромна сила, излъчващи спокойствие. Арнолд Раух, режисьор в RTR, среща в Долен Енгадин една от последните групи горски работници, които работят с коне. На жаргон му казват “влачене на дърва”. Издърпването на дънерите с коне изисква силата на повече от един кон. Животните идват от Франция или от Тирол. Собствениците им обаче са кореняци-енгадинци. Заедно те вършат важна и необходима дейност за енгадинската гора, която все по-често се изпълнява с машини и хеликоптери. Филмът предава симбиозатамежду човека и животното. В зимната гора на Енгадин Арнолд Раух проследява ритъма на работа и живот, който днешният човек изглежда е загубил и забравил. Но все още има надежа. Благодарение и на “Forza chaval”.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search