“Конете на последното забранено кралство” (Непал, САЩ, 2013, Софи Диа Пегрум, 58‘)

Конят винаги е имал ключово място в културата и духовността на Мустанг и Непал. На границата с Китай, в отмиращата средновековна култура на Мустанг, богатството се измерва с коне, а конната езда е нещо толкова неотменимо присъщо, колкото дишането. В това далечно хималайско кралство завлядяващите конни надбягвания по време на празника Яртунг са фон за разказите на хора от Ло Мантанг, Джхаркот и Муктинат за натиска на глобализацията върху битието им. Българска премиера.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search