Катерачески workshop и диагностика на силата и издръжливостта за катерачи.

Водещи: доц. Михаил Михайлов, доктор, от катедрата “теория на спорта на националната спортна академия” и Тихомир Димитров, асистент в Департамента по спорт на Софийския университет “Св. Климент Охридски” Измери и оцени, оптимизирай тренировката, подобри постижението В този уоркшоп ще имате ввъзможността да изпробвате високо технологична система (3DSAC) за измерване на специфичната за катеренето сила и издръжливост на мускулите, които сгъват пръстите. Ще изпълните серия от тестове. Така ще бъдат прецизно измерени и оценени водещите способности, необходими в катеренето. Благодарение на различните работни режими и редицата отчитани параметри ще получите обективна и подробна информация за компонентите на специфичната тренираност. Ще знаете не само кои са вашите слаби и силни страни, но и точно какво е тяхното ниво. Ще стане ясно не само какво, но и как да развивате. Това е предпоставка да направите тренировката си по-ефективна. В крайна сметка за всеки катерач е много важно да катери по-добре.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search