Катерачески workshop и диагностика на силата и издръжливостта за катерачи.

Водещи: доц. Михаил Михайлов, доктор, от катедрата “теория на спорта на националната спортна академия” и Тихомир Димитров, асистент в Департамента по спорт на Софийския университет “Св. Климент Охридски” Измери и оцени, оптимизирай тренировката, подобри постижението В този уоркшоп ще имате ввъзможността да изпробвате високо технологична система (3DSAC) за измерване на специфичната за катеренето сила и издръжливост на мускулите, които сгъват пръстите. Ще изпълните серия от тестове. Така ще бъдат прецизно измерени и оценени водещите способности, необходими в катеренето. Благодарение на различните работни режими и редицата отчитани параметри ще получите обективна и подробна информация за компонентите на специфичната тренираност. Ще знаете не само кои са вашите слаби и силни страни, но и точно какво е тяхното ниво. Ще стане ясно не само какво, но и как да развивате. Това е предпоставка да направите тренировката си по-ефективна. В крайна сметка за всеки катерач е много важно да катери по-добре.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.