“Камаро” [“Роб”, Непал, 2015, Арун Део Джоши, 23’)

“Камаро” (в литературен превод – “робски труд”) е форма на робство, съществувала в Непал до края на ХХ век. Традиционната практика в продължение на векове, особено в планинските райони на Непал, се запазила на места и до днес, макар и в променен вид. Филмът е история на едно семейство, чиито членове са роби на едър земевладелец от долината Синджа в Карнали - една от най-бедните и най-изостаналите зони (зона е съвременнара административна единица в страната) на днешен Непал. Официална премиера на филма.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search