“Кафе, бензин и тоалетна – 24 часа почивка на отбивката” (Швейцария, 2015, Елиги Дерунгс, 28’)

В петък преди Петдесетница нашият екип от Швейцарското радио и телевизия “Руманча” пътува към отбивката “Виамала” в Тузис. Не за да пием кафе, нито за да заредим, или пък да отидем до тоалетната. Не, направихме 24-часов репортаж за отбивката. Кой спира тук? Защо спират тук? Кой работи на тази отбивка и какво се случва за 24 часа покрай шосе А13? Един репортаж с много и специални срещи.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search