“Издирванията на Деваки” (Непал, 2016, Деваки Бист, 46’)

Разказ за продължаващата да съществува в далечните западни райони на Непал незаконна практика “Деуки Прата” за предлагане и продажба на млади момичета в името на Бог. Обичаят се изразява в предлагане за продан в храма на младо момиче, а в миналото - и на младо момче, от семейство или род, търсещи религиозна заслуга или сбъдване на желание. Забранена е в Непал преди повече от 30 години като архаична практика, която нарушава правата на жените и руши достойнството им. Но тя – макар и тайно – съществува и днес. Младият журналист от района Деваки Бист, заинтригуван от социалните, културните и религиозните аспекти на обичая, започва разследване...
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search