“Гигантите – пет величествени дървета в Граубюнден” (Швейцария, 2014, Арнолд Раух, 26’)

Както гласи една немска поговорка, понякога от дърветата не виждаме гората. T. е., губим се в подробности и не забелязваме същественото. В най-новия си филм документалистът Арнолд Раух показва пет гигантски дървета в цялото им великолепие – прекрасни, уникални екземпляри, предизвикващи възхита: най-високия смърч в Европа, един внушителен бук, едно много, много рядко кестеново дърво, един гигантски ясен и вероятно най-стария бор в света. Всеки от тези исполини има собствена история, свое уникално лице. Те са “личности”, които от столетия устояват на бурите. Българска премиера.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search