“Ехо” (Швейцария, 2014, Алине Сутер, Селин Каридроа, 51‘)

Филмът ни приближава до езика романш (или реторомански), използван в сърцето на швейцарските планини. Ехото му звучи в далечните долини през всички сезони, смесва се с трептенията и отгласите на цялата природа. Бавно затихващото ехо от един отиващ си език ни напомня, че нашата идентичност се корени също в гласовете, в избора на думи и в тяхното звучене. Нашата привързаност към езика прекрачва граници и поставя универсални въпроси. “Ехо” е поетичен и интимен портрет на малцинство, живеещо в епохата на глобализацията. Българска премиера.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search