“Ехо” (Швейцария, 2014, Алине Сутер, Селин Каридроа, 51‘)

Филмът ни приближава до езика романш (или реторомански), използван в сърцето на швейцарските планини. Ехото му звучи в далечните долини през всички сезони, смесва се с трептенията и отгласите на цялата природа. Бавно затихващото ехо от един отиващ си език ни напомня, че нашата идентичност се корени също в гласовете, в избора на думи и в тяхното звучене. Нашата привързаност към езика прекрачва граници и поставя универсални въпроси. “Ехо” е поетичен и интимен портрет на малцинство, живеещо в епохата на глобализацията. Българска премиера.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.