“Ехо от Тирол с „Алмкланг” (Германия, 2014, Фуми Такаянаги, 20’)

Както винаги, животът на фермерите в Тирол започва отначало – със закарването на кравите на високите алпийски пасища. Колко простички, екологично чисти и устойчиви са отношенията между хора и природа в планината! Филмът изследва опита и знанията за взаимодействието между климата, релефа, дивият животински и растителен свят, добитъка и техниката. Той описва и един съвременен модел на дребно земеделие, опрян на колективните усилия на семейства и родове. Но картината не е никак идилична, защото се очертава конкуренцията – като поминък – на зимния туризъм, към който се насочват мнозина. И дали хлопатарите на кравите по високите алпйски пасища не са тревожен звън, предупреждаващ за бъдещо развитие в съвсем друга посока? - Участие в Деня на етнографския филм в Любляна (Словения, март 2015 г.) и във фестивала “Филмови дни, посветени на баварската гора’ 2015” в Нойшьонау (Германия, юни 2015 г.). Българска премиера.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search