“Двор на Уна – не сме за продан” (Сърбия, Хърватска, 2017, Ружа Хелач, 27’)

В Двор на Уна от хърватската страна на границата и в Нови Град, от страната на Босна и Херцеговина, хората вече 15 години се страхуват от появата на жълт облак на радиоактивност над тях. Всъщност, това са страховете на всички, които живеят по течението на река Уна, в района на едноименния национален парк. Просто това са страховете на хората, които ценят и обичат чистата вода, чистия въздух и красивата природа.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search