“Дувин, най-малкото романско средно училище – една година посещение” (Швейцария, 2015, Елиги Дерунгс, 29’)

“Все още добре си спомням есента на 1967-та, първият ми учебен ден. Доста притеснен, с кожена раница, чаках пред къщата на родителите на съучениците ми Ремо и Марко. Развълнувани и изпълнени с любопитство, вървяхме към училищната сграда. Днес, почти 50 години по-късно, класната стая отново буди интереса ми. Училището в Дувин е най-малкото средно романско училище, което ще рече: една класна стая, един учител, две ученички и 6 ученици в четири различни класа. В рамките на една година аз и моята камера съпровождаме учениците. Аз съм един от тях, наблюдавам какво се случва в класната стая, следя учениците из селото, докато събират стара хартия и отивам на училищна екскурзия с тях. И тогава, един специален момент: аз съм там, когато дават дипломите на Флориан, Йоса, Линда, Ливио, Лорена, Нико, Патрик и Тициан” – казва режисьорът Елиги Дерунгс.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search