“Дух в движении” (Русия, 2015, София Гевейлер, Юлия Бившева, София Кучер)

История на надмогването и волята за живот на хора от различни националности, различни вероизповедания, различен произход, които са обединени от стремежа да победят на Параолимпийските игри в Сочи през 2014 г. – но не толкова другите, а преди всичко себе си. Филмът е заснет от випускнички на Висшия държавен институт по киноизкуство от класа на Сергей Мирошниченко по време на Игрите в Сочи, а така също през предхождащата ги година на различни континенти. Заглавието “Spirit in Motion” е официален девиз на Параолимпийското движение.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.