“Дух в движении” (Русия, 2015, София Гевейлер, Юлия Бившева, София Кучер)

История на надмогването и волята за живот на хора от различни националности, различни вероизповедания, различен произход, които са обединени от стремежа да победят на Параолимпийските игри в Сочи през 2014 г. – но не толкова другите, а преди всичко себе си. Филмът е заснет от випускнички на Висшия държавен институт по киноизкуство от класа на Сергей Мирошниченко по време на Игрите в Сочи, а така също през предхождащата ги година на различни континенти. Заглавието “Spirit in Motion” е официален девиз на Параолимпийското движение.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search