“Дрокпа” (САЩ, Китай, 2016, Ян Чун Су, 79’)

Заснет на високото плато в Източен Тибет, филмът е интимен портрет на голямо семейство номади, чийто живот е на прага на необратима промяна.
Countdown-BFF2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search