“Дрокпа” (САЩ, Китай, 2016, Ян Чун Су, 79’)

Заснет на високото плато в Източен Тибет, филмът е интимен портрет на голямо семейство номади, чийто живот е на прага на необратима промяна.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.